Kabanata 15

Kahit Pito Ulo ng Serpyente

Nang lumakad si Don Juan sa isang malapit na palasyo, nakita niya si Donya Leonora. Tumitig sila nang matagal at pagkatapos tinanong ni Leonora kung ano ang balak ni Don Juan doon. Sinabi ni Juan na ililigtas niya si Leonora mula roon. Nagkausap at nagkagustuhan sina Juan at Leonora.

Ang serpyenteng nagbantay kay Leonora ay dumating at naglaban ito ni Don Juan. Pumagod si Juan nang hindi pa namatay ang serpyente at ang pitong ulo nito. Nagdasal siya at ibinigay ni Leonora ang balsamong maaaring gamitin upang patayin ang serpyente; kailangan ay buhusin ang ulo ng serpyente para hindi mabubuhay ito.

Tinalo ni Don Juan ang serpyente at pagkatapos ay umalis siya at Leonora sa palasyo.

 

Importanteng Saknong:

613
“Leonora kong minamahal,
O, buhay ng aking buhay,
sa puso ko’t katauha’y
wala ka nang kalantahan.

Ipinakita ang dali ni Don Juang magpalit ng pag-ibig sa ibang babae; sinabi niya ito kay Donya Juana rin.

 

Tayutay:

572
Palamuti sa bintana
ay napakagandang mutya;
perlas, rubing tila luha
ng langit sa abang lupa!

Pagtutulad – inihambing ang mga ito sa luha; kumikislap ang mutya

573
Sa gitna ng mga perlas
tala manding namanaag
si Leonorang pagkarilag
ang Prinsipe’y napakurap!

Pagwawangis – inihambing si Donya Leonora sa tala; ang ganda si Donya Leonora

592
Naawa’t sa pagkaawa
ang puso ay lumuluha,
danga’t hindi nahihiya
niyapos ang may dalita.

Pagsasatao – hindi lumuluha ang puso; naawa si Donya Leonora

606
“Narito raw yaong talang
lunas sa aking dalita,
talang ito ay ikaw nga,
o, Leonora kong mutya.

Pagwawangis – si Donya Leonora ay “gamot” sa kanyang dalita

 

Gabay na Tanong:

Bakit agad palit ang pag-ibig ni Don Juan?

Bakit kaya mambobola si Don Juan sa pagliligaw kay Donya Juana at Donya Leonora?

 

(gawa ni Connor Teh)

Advertisements
Published on March 4, 2011 at 3:18 am  Leave a Comment  

The URI to TrackBack this entry is: https://adarnawiki.wordpress.com/mga-buod-ng-kabanata/kabanata-15/trackback/

RSS feed for comments on this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: