Kabanata 17

Hanggang Kailan?

Nakabalik sina Don Pedro sa Berbanya. Sa susunod na araw, lumala ang kalungkutan ni Haring Fernando dahil sa pagkawala ni Don Juan. Tinanong ng hari sa dalawang magkakapatid kung ano ang nahanap nila.Ikinwento ni Don Pedro ang nangyari.Hinanap daw nila si Don Juan pero hindi nila nakito siya. Habang hinahanap nila si Don Juan, nakita nila ang isang balon at bumaba sila. Sa ibaba ng balon nakita nila ang palasyo. Pinatay nila ang Serpyente at ang Higante. Nahanap nila rin ang dalawang prinsesa roon.Hiningi ni Don Pedro ng permisyon para makasal kay Donya Leonora.Sinabi ni Leonora na may panata siya na hindi siya makakasal sa loob ng pitong taon pagkatapos mamatay ang kanyang ina. Inirespeto ni Haring Fernando ang panata ni Leonora kaya hihintayin ni Don Pedro ang pitong taon bago siya makakasal.Si Don Diego naman ay nakasal kay Donya Juana.Siyam na araw ang walang tigil ng kasiyahan ng buong Berbanya.

 

Importanteng Saknong:

706
“‘Di rin namin nasumpungan
ang bunsong mong minamahal,
at sa aming kapaguran
ito po ang natagpuan.”

Dito ipinapakita ang pagsisinungaling nina Don Pedro at Don Diego kay Haring Fernando.

 

Tayutay:

712
Binendisyunang puspos
mga anak niyang irog,
At ang sabi: “O, sa Diyos
Pasalamat kayong lubos.”

Panawagan – tinatawag ni Haring Fernando ang Diyos pero wala naman siya roon.

 

Gabay na Tanong

Ano ang panata ni Donya Leonora?

Bakit niya sinabi ito?

Ano ang nangyari kay Donya Juana?

 

(gawa ni Miguel Enriquez)

Advertisements
Published on March 4, 2011 at 3:12 am  Leave a Comment  

The URI to TrackBack this entry is: https://adarnawiki.wordpress.com/mga-buod-ng-kabanata/kabanata-17/trackback/

RSS feed for comments on this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: