Donya Leonora

Si Donya Leonora ay isang prinsesang nanggagaling sa isang kahariang natatagpuan sa ilalim ng isang mahiwagang balon. Ang kapatid niya ay si Donya Juana.

 

Ilalim ng Balon

Nakatira si Donya Leonora sa isang kaharian natatagpuan sa ilalim ng mahiwagang balon. Mayroong isang Serpyente na may pitong ulo na nagbabantay kay Donya Leonora. Nang nakita ni Don Juan si Donya Leonora, agad niyang minahal ang kabuuan niya. Habang sila ay nag-uusap, dumating ang Serpyenteng nagbabantay kay Donya Leonora. Naglaban sila ni Don Juan. Pagkatapos ng tatlong oras, binigyan ni Donya Leonora ang balsamo kay Don Juan upang patayin ang Serpyente.

Nang nakalabas sina Don Juan, Donya Juana at Donya Leonora sa balon, naalala ni Donya Leonora ang kanyang dyamanteng singsing. Importante ito sa kanya kasi ito ay ang pamana ng kanyang ina. Ito ay ang pangyayari na humantong sa pangalawang pagtataksil kay Don Juan.

 

Kaharian ng Berbanya

Nakarating si Donya Leonora sa Kaharian ng Berbanya, at hinigi ni Don Pedro na makasal agad sila. Dahil mahal ni Donya Leonora si Don Juan at hindi niya gusto so Don Pedro, sinabi niya kay Haring Fernando ang kanyang panatang mabuhay ng mag-isa sa loob ng pitong taon. Sumang-ayon ang hari rito.

Lumubos ang kalungkutan ni Donya Leonora habang naghihintay kay Don Juan. Inaasam niyang sana ay buhay pa siya sa tulong ng lobong inutusang manggamot. Hindi pinayagan ni Donya Leonora na pumasok si Don Pedro  sa kanyang silid kasi iniisip niya pa rin si Don Juan.

 

Kasal

Nang bumalik si Don Juan sa Berbanya, nagsaya si Leonora. Sinabi ni Leonora kay Haring Fernando ang katotohanan na si Don Juan ay ang nagligtas sa kanya mula sa ilalim ng balon. Sinabi rin niya tungkol sa pagtataksil nina Don Pedro at Don Diego kay Don Juan. Dahil sa sumpa ni Haring Salermo, nakalimutan ni Juan si Maria, at inihanda ang kasal nina Juan at Leonora.

Sa araw ng kasal, dumating si Donya Maria at gamit ng kanyang mahika, ay natandaan ni Juan si Maria. Hindi natuloy ang kasal nina Leonora at Juan. Sa katapusan, ang naging asawa ni Donya Leonora ay si Don Pedro.

 

Pagkatao

Si Donya Leonora ay isang prinsesang nanggagaling sa isang kahariang natatagpuan sa ilalim ng isang mahiwagang balon. Ang kapatid niya ay si Donya Juana. Sa buong buhay niya, mayroong isang Serpyenteng na may pitong ulo na palaging nakabantay sa kanya. Sinuman ay iibig kay Donya Leonora ay papatayin ng Serpyente. Inilalarawan si Donya Leonora sa kwento na isang matiyagang at pasyenteng tao. Siya ay sobrang maganda at matikas. Sa pagkawala ni Juan, ay nanatili siyang tapat at malakas ng pananampalataya.

 

(gawa ni Miguel Enriquez)

Advertisements
Published on March 6, 2011 at 9:29 am  Leave a Comment  

The URI to TrackBack this entry is: https://adarnawiki.wordpress.com/mga-tauhan/ilalim-ng-balon/donya-leonora/trackback/

RSS feed for comments on this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: