Don Diego

Si Don Diego ay ang ikalawa sa tatlong anak nina Don Fernando at Donya Valeriana, hari at reyna ng kahariang Berbanya.

 

Paghanap at Paghuli ng Adarna

Isang araw, nagkasakit si Haring Fernando. Ayon sa isang mahiwagang Mediko, upang gumaling, kailangan niyang pakinggan ang kanta ng Ibong Adarnang natitira sa punong Piedras Platas sa Bundok Tabor.

Inutusan ni Haring Fernando si Don Pedrong kunin ang Ibong Adarna roon sa Tabor; ngunit nabigo siya at sa kababalaghan ng Adarna, naging bato siya.

Si Don Diego ay sumunod kay Pedro sa paghanap ng Adarna sa Tabor. Naglakbay siya ng mga limang buwan; pagkatapos, namatay ang kabayo niya, kaya lumakad siya papunta Bundok Tabor. Nang narating siya roon, iniisip niya kung bakit walang ibon ay dumapo sa punong Piedras Platas. Huminga siya roon tabi ng isang naiibang bato sa hugis. Itong bato ay si Pedro.

Dumating ang Adarna at dumapo sa Piedras Platas. Nagpalit ito ng kanyang balahibo bago umawit ng pitong awit. Pagkatapos kumanta, nagbawas ng dumi ang Adarna at napatakan si Diego; dito naging bato rin siya.

Si Don Juan ay naghuli ng Ibong Adarna at nagligtas sa kanyang mga kapatid na bato salamat sa isang mahiwagang ermitanyo.

 

Unang Pagtataksil: Pagbugbog

Sina Don Pedro, Diego at Juan ay nagdiwang sa tirahan ng Ermitanyo. Nang umalis sila, ibinala ng Ermitanyo sa tatlo: “wala sanang may maglilo.” (Ibong Adarna, Saknong 229)

Subalit pinaalala nito ang Ermitanyo sa kanila, may masamang balak si Pedro: patayin si Juan at magnakaw ng Ibong Adarna. Ibinahagi niya ito kay Diego; natakot si Diego ngunit pinilit ni Pedro na sumama sa kanyang pagtataksil. Pumayag si Diego subalit sinabi niya na umugin ang katawan nalang. ‘”Tayo ay magkakapatid!”‘ (Ibong Adarna, Saknong 241) ay ang kanyang argumento na huwag patayin.

Kaya, binugbog nila si Juan at ninakaw ang hawla ng Adarna. Umuwi sila dala ang Adarna ngunit pumangit ito sa hitsura; at ayaw nito kumanta kaya hindi pa gumaling si Haring Fernando.

 

Ikalawang Pagtataksil: Pakawalan ng Adarna

Nakauwi si Don Juan sa Berbanya at kumanta na ang Adarna; gumaling si Haring Fernando. Dapat sina Don Pedro at Diego ay parusahan sa kanilang masamang ginawa kay Juan; subalit hiniling ni Juan kay Haring Fernando na patawarin sila.

Pinabantayan ni Haring Fernando ang Adarna. Muli nagtangka sina Pedro and Diego ng masama kay Juan. Isang gabi, sa oras na hindi si Juan na magbantay ng Adarna, ginising nila ito. Magtatanod siya hanggang umaga, batay ng dalawa ngunit naantok si Juan at nakatulog. Habang tulog si Juan, binuksan nina Pedro at Diego ang hawla ng Adarna at umalis ito. Gumising si Juan at nakita niya na ang hawla ay walang laman; tumakas siya sa Berbanya. Inutusan ni Haring Fernando sina Pedro at Diego na hanapin si Juan nang nalaman niya.

 

Sa Armenya at ang Balon

Nakita sina Don Pedro at Don Diego ni Don Juan sa Armenyang Kabundukan. Dahil ayaw bumalik si Juan sa Berbanya, sumama nalang silang tatlong tumira roon.

Isang araw, may natuklasan nilang balong napakalinis at mahiwaga. Nais nilang malaman kung ano ay sa baba ng itong balon dahil wala itong tubig sa loob; pumasok muna si Pedro datapwat natakot siya at lumabas.

Si Diego pagkatapos ay bumaba; ngunit natakot rin ito sa kadiliman at kalaliman ng balon. Si Juan ay huling pumasok at kahit takot siya rin sa dilim, binabalak niyang maabot ang ilalim.

 

Ikatlong Pagtataksil: Pagputol ng Lubid

Lumabas si Don Juan mula sa loob ng balon dala si Donya Leonora. Naiinggit si Don Pedro sa ikinuwento ni Juan sa kanila at muli nais pagtaksilan siya. Dahil nalimutan ni Leonora ang kanyang singsing na dyamente, pumilit si Juan na bumalik sa balon upang kunin. Habang siya ay bumaba, pinutol ni Pedro ang lubid at nahulog si Juan. Si Don Diego ay sumama sa kanya at ang dalawang prinsesa sa pagbalik sa Berbanya.

 

Kasal

Nang bumalik sina Don Pedro at Don Diego sa Berbanya, ikinuwento nila ang isang maling pag-ulat ng pangyayari sa Armenya kay Haring Fernando. Nais pakasalan ni Pedro si Donya Leonora subalit hiniling ni Leonora ng pitong taon bago makasal sila. Si Diego naman ay pinakasalan kay Donya Juana na galing din sa balon at ay ang kapatid ni Leonora.

 

Pagkatao

Isang malumanay at matahimik na tauhan, siya ay sumusunod sa iba, lalo pa si Don Pedro, ang kanyang kapatid at panganay sa kanilang pamilya. Dahil dito, kung naiingit, pinagtaksilan niya kasama ni Pedro si Don Juan, ang bunsong anak at paborito ng kanilang mga magulang; subalit makikita sa kanyang ayaw sa pagpatay ng kanilang kapatid na iginagalang niya ang pamilya, kung kaunti lamang ito.

 

(gawa ni Connor Teh)

Advertisements
Published on March 4, 2011 at 3:33 am  Leave a Comment  

The URI to TrackBack this entry is: https://adarnawiki.wordpress.com/mga-tauhan/kaharian-ng-berbanya/240-2/trackback/

RSS feed for comments on this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: